Tin mới

MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA 24/10/2014

Ngày 07/11/2014, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập. Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trân trọng kính mời Quý vị Đại biểu: Các thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại tại Viện về dự lễ kỷ niệm.
Cơ sở dữ liệu KHCN
Sản phẩm KHCN
Media
Sáng Tạo Việt số 11 năm 2014 - Giải pháp hữu ích "Chế phẩm vi sinh cải tạo đất"
Liên kết tới website khác

Thống Kê
Đơn vị