Tin mới

Hội nghị Khoa học năm 2019 của Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất 22/05/2019

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Phòng Khoa học & HTQT phối hợp với Bộ môn Phát sinh học & Phân loại đất tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2019 của Bộ môn Phát sinh học & Phân loại đất. Ban tổ chức đã xét chọn ra 5 báo cáo khoa học tiêu biểu của Bộ môn để trình bày tại Hội nghị lần này.
Cơ sở dữ liệu KHCN
Sản phẩm KHCN
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị
Liên kết tới website khác

Thống Kê
Đơn vị