Tin mới

Chuyển đổi 260.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu hiệu quả hơn 20/08/2014

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014-2020. Trước mắt, giai đoạn 2014-2015, diện tích đất chuyển đổi khoảng 260.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng các cây trồng khác.
Cơ sở dữ liệu KHCN
Sản phẩm KHCN
Media
Sáng Tạo Việt số 11 năm 2014 - Giải pháp hữu ích "Chế phẩm vi sinh cải tạo đất"
Liên kết tới website khác

Thống Kê
Đơn vị