Tin mới

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ Bộ Nông nghiệp và PTNT 27/03/2017

Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2015, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng” cho 102 đoàn viên ưu tú đến từ 49 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 2 đoàn viên ưu tú đến từ Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.
Cơ sở dữ liệu KHCN
Sản phẩm KHCN
Media
Tầm nhìn mới cho nông nghiệp Việt Nam
Liên kết tới website khác

Thống Kê
Đơn vị