Tin mới

Bộ Nông nghiệp & PTNT khởi động Chương trình mục tiêu thiết lập cân bằng suy thoái đất 13/04/2017

Ngày 11/4/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo khởi động Chương trình mục tiêu thiết lập cân bằng suy thoái đất quốc gia. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến 2030, giới thiệu nội dung Chương trình mục tiêu thiết lập cân bằng suy thoái đất, kế hoạch thực hiện khung khái niệm về cân bằng và suy thoái đất của Việt Nam.
Cơ sở dữ liệu KHCN
Sản phẩm KHCN
Media
Tầm nhìn mới cho nông nghiệp Việt Nam
Liên kết tới website khác

Thống Kê
Đơn vị