Tin mới

Phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp bền vững 18/05/2017

Chất hữu cơ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tất cả quá trình xảy ra trong đất và liên quan chặt chẽ tới tính chất lý, hoá và sinh học của đất. Sử dụng phân hữu cơ bón cho cây trồng là tập quán truyền thống lâu đời của nông dân Việt Nam.
Cơ sở dữ liệu KHCN
Sản phẩm KHCN
Media
Tầm nhìn mới cho nông nghiệp Việt Nam
Liên kết tới website khác

Thống Kê
Đơn vị